Delen

Ondernemersverenigingen

Winkeliersvereniging Makado
Wethouder Sangersstraat 314
6191 NA BEEK
Tel.: 046 - 43 74 669
info@makadobeek.nl 

Centrummanagement / Beek Bloeit
Contactpersoon: de heer H. Smeets
info@beekbloeit.nl 

Ondernemersvereniging Beekerhoek
Contactpersoon: de heer R. Hennekens
p/a Burg. van Meeuwenstraat 6
6191 ND BEEK
Tel.: 046 - 43 71 178

Bedrijvenvereniging Maastricht Airport
p/a LWV, Postbus 474,
6040 AL Roermond
Voorzitter: de heer W. van der Venne
Secretaris: Sonja Demandt / demandt@pm.lwv.nl

Stichting Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht e.o.
Secretariaat:
Postbus 474
6040 AL Roermond
info@simmaastricht.eu

Spaubeek Onderneemt
www.spaubeekonderneemt.nl
info@spaubeekonderneemt.nl
Contactpersoon: de heer Jan Muller